PIEŚNI I PIOSENKI

Wacław Panek pisze teksty do pieśni i piosenek, sygnując je imieniem i nazwiskiem lub też używając swojego pseudonimu literackiego: Jarosław Adamski. Pieśni i piosenki występują w jego twórczości marginalnie, choć niektóre pisane do pieśni teksty zajęły wyjątkową pozycję. Tak było np. z polskim tekstem do hymnu Gaude, mater Polonia. Ta, napisana w połowie XIII w. pieśń Wincentego z Kielczy, dominikanina-poety i pierwszego w historii znanego nam imiennie kompozytora polskiego, pieśń, która pełniła rolę pierwszego (jeszcze przed Bogurodzicą) hymnu królewskiego u ostatnich Piastów, powstała do tekstu łacińskiego Wincentego i tak była śpiewana przez około 700 lat.
Poetyckiego przekładu tekstu – jako wiersza, a nie tekstu śpiewanego – dokonał m.in. Leopold Staff ponad 100 lat temu. W 1996 roku, opierając się na 3 pierwszych zwrotkach tekstu łacińskiego, Wacław Panek napisał po raz pierwszy polski tekst muzyczny do pieśni Gaude, mater Polonia (akcenty słowne zgodne z akcentami muzycznymi), wydał ten tekst w kilku publikacjach m.in. Hymnach polskich, a także jako osobną broszurę nutową. I od tej pory niektóre chóry śpiewają już ten hymn po polsku.
Z całej kultury muzycznej starożytnej Grecji zachowały się zapisy zaledwie kilku pieśni. Do trzech z nich, opierając się na oryginałach starogreckich, Wacław Panek napisał w latach 2000-2003 po raz pierwszy polskie teksty tych pieśni. Są to: Hymn delficki ku czci Apolla, Hymn do słońca i Pieśń (Skolion) Seikilosa. 1. Hymn delficki ku czci Apolla (II/I w.n.e.) nagrany w języku polskim po raz pierwszy w historii naszej fonografii przez Zespół Wokalny Ars Antiqua pod dyr. Zbigniewa Szablewskiego, został wydany na CD przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 2005 roku jako załącznik do książki D. Więckowskiej i A. Rękasa Świat muzyki. Poradnik dla nauczyciela. 2. Hymn do słońca Mesomedesa (II w.n.e.). Początek tej pieśni z polskim tekstem Panka opublikowała Izabela Wilczak w swoich podręcznikach Sztuka w gimnazjum. Muzyka, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2004 i w Muzyka. Podręcznik dla gimnazjum, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2005. W obu tych książkach opublikowany jest też tekst polski Wacława Panka trzeciej starogreckiej pieśni: 3. Skolion Seikilosa, występującej też pod tytułem polskim Pieśń Seikilosa (II/I w.p.n.e.).
W 2005 roku Wacław Panek napisał tekst oratorium dokumentalnego Zesłani na sopran, tenor, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i narratora, utworu składającego się z  16 pieśni solowych i chóralnych oraz recytacji narratora. Muzykę skomponował Andrzej Zarycki. Oratorium to opowiada dzieje dwojga młodych ludzi: Stanisławy i Józefa, zesłanych 13 kwietnia 1940 roku na stepy Kazachstanu. Były to pierwsze sybirackie zesłania w głąb ZSRR i dlatego utwór ten został dedykowany  “Pamięci Stanisławy i Józefa oraz wszystkich Zesłanych – w 65 rocznicę zesłań.”
Oprócz tekstów pieśni, Wacław Panek napisał też teksty do kilkudziesięciu piosenek. Muzykę do tych tekstów komponowali m.in. Lucjan Kaszycki, Zbigniew Górny czy Marek Sewen. Piosenki te śpiewali tacy wykonawcy jak m.in. Elżbieta Adamiak, Alibabki, Paulos Raptis czy Zbigniew Wodecki. Wykonywane były na festiwalu piosenki polskiej w Opolu (Wiosno, bądź nam siostrą, Zanim odjedziesz, popatrz na mnie), w radiu i na płytach. Wśród nich dużą popularność zdobyła m.in. kołysanka Wyczaruję ci bajkę w wykonaniu Elżbiety Adamiak, Wiatry już ucichły śpiewana przez Alibabki, Był pewien pan z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego czy też Tango dla IrenyZa miłość płaci się miłością wylansowana przez Paulosa Raptisa na jego płycie Po prostu miłość.

panek003

21 lipca 1971 r. w Opolu związek małżeński zawarli Irena Maria Korzeniowska i Wacław Panek. Do tej pory (2014) dochowali się dwóch córek i trojga wnucząt.


Do jednej piosenki Wacław Panek napisał zarówno tekst jak i muzykę. Jest nią kolęda Witaj nam.

koleda Panek

Owej nocy niebo nagle pojaśniało,
nagle pojaśniało.
Wszyscyśmy się pobudzili,
a w sercach coś grało.
Wszyscyśmy się ucieszyli,
bo w duszach nam grało.

Wielką radość słychać wszędzie,
słychać wszędzie:
Idzie do nas Pan!
Zaśpiewajmy Mu w kolędzie:
Witaj, witaj nam!
Chwała Twoja niechaj będzie:
Witaj nam!

Owej nocy Matka Bogiem swym natchniona,
Bogiem uświęcona,
narodziła nam Jezusa
z Trójcy Świętej grona.
Dała ludziom Syna swego
z Trójcy Świętej grona.

Wielką radość...