Działalność animatorska

Już od okresu studiów muzykologicznych Wacław Panek czynnie włączył się do życia muzycznego jako animator działań kulturalnych. Był zarówno współtwórcą i organizatorem różnorakich imprez muzycznych typu festiwalowego czy konkursowego, sesji naukowych, jak również prowadzącym koncerty i recitale naszych najwybitniejszych solistów i orkiestr. Działał też w wielu instytucjach upowszechniających kulturę muzyczną.

dzialalnosc animatorska 2

Szczawno Zdrój 1977: jurorzy „Wałbrzyskiej Jesieni Estradowej" w przerwie koncertu. Od lewej: kompozytor Lucjan Kaszycki, muzykolog Wacław Panek, wokalista i lider „NOVI Singers" Waldemar Parzyński oraz krytyk muzyczny Lech Terpiłowski.

dzialalnosc animatorska 1

Jury XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 1996" (od lewej): Vesselin Nikołow (Bułgaria), Wacław Panek (Polska), ks. Jerzy Szurbak (Polska), Borys Tewlin (Rosja), przewodniczący jury Romuald Twardowski (Polska), Wiktor Rowdo (Bialoruś) i Dymitrij Oikonomou (Wielka Brytania).

Od 1969 roku pracował w Radzie Artystyczno-Programowej corocznych „Dni Elsnerowskich” na Opolszczyźnie (m.in. był inicjatorem konkursu kompozytorskiego i sesji popularno-naukowych organizowanych w ramach tego festiwalu). W latach 1977-80 był sekretarzem generalnym Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego a w 1978-81 sekretarzem Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie Zdroju, doprowadzając wówczas wraz z Marią Fołtyn, która objęła kierownictwo artystyczne – do największego rozkwitu tej imprezy.
W 2. połowie lat 70. organizował w ramach Krajowego Biura Koncertowego nowe trasy koncertowe w kilku województwach, które stały się stałymi sezonami imprezowymi dla wielu małych miejscowości. Dzięki temu raz w miesiącu przyjeżdżał i prowadził recitale tej miary artystów, co Halina Czerny-Stefańska, Regina Smendzianka, Wanda Wiłkomirska, Bogna Sokorska czy Paulos Raptis – w wielu miastach i miasteczkach województwa białostockiego czy opolskiego.
W 1986 roku był współtwórcą i kierownikiem artystycznym pierwszego Harcerskiego Festiwalu Małych Form w Ciechanowie.

Ciechanow PanekWacław Panek (pierwszy z prawej) wśród publiczności I Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Małych Forum w Ciechanowie, nad którym objął kierownictwo artystyczne. Obok Marek Czapczak (trzeci z prawej, w okularach), kierownik muzyczny festiwalu.

Działał też jako kierownik literacki teatrów muzycznych w Lublinie, Warszawie i Łodzi. W latach 1993-94 był doradcą ministra kultury i sztuki, a w 1994-95 doradcą ds. mediów ministra-szefa Urzędu Rady Ministrów.
W 1998 roku był twórcą i dyrektorem I Mazowieckiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko”, a rok później założył Stowarzyszenie „Tobie Polsko” i został jego pierwszym prezesem. Od roku 2000 jako wydawca (Wydawnictwo Polskie w Wołominie) włączył się do ruchu kulturalnego nowymi książkami. Przede wszystkim wydał podręczniki i zestaw książek pomocniczych do nowego przedmiotu w szkołach średnich – wiedza o kulturze.
Wydaje też biografie kompozytorów (np. seria autorstwa Zbigniewa Kościowa), które są pierwszymi w języku polskim biografiami takich twórców jak G. Bizet, A. Bruckner, G. Meyerbeer, A. Haba, A. Honegger, A. Chaczaturian czy H. Wolf. Wydał też pionierską w polskiej i światowej muzykografii pracę Zbigniewa Kościowa Kultura muzyczna Ormian polskich, wnikliwe i pisane pięknym językiem eseje Krzysztofa Bilicy Wokół Chopina i Polski czy jedyne w naszym piśmiennictwie Tablice kultury Małgorzaty Chmielewskiej i Adama Margańskiego. Wydawnictwo Wacława Panka jest też inicjatorem pozaedytorskich imprez kulturalnych.
W Encyklopedii muzycznej PWM, (t. „n-Pa” Kraków 2002, s. 325) Elżbieta Dziębowska, autorka biogramu Wacława Panka, napisała, że: „Obfite piśmiennictwo i szeroko zakrojona działalność organizacyjna Panka wyrastają z jego zainteresowań i wrażliwości na potrzeby społeczne…”