8. Upowszechnianie kultury muzycznej [1980]

8. Upowszechnianie kultury muzycznej

Instytut Wydawniczy CRZZ
Warszawa 1980, stron 160

Szkice społeczno-muzyczne na temat aktualnego stanu upowszechniania kultury muzycznej (głównie w odniesieniu do młodego pokolenia) oraz możliwości, jakie realnie rysują się przed animatorami kultury. M. in.: Upowszechnianie muzyki czy kultury muzycznej? Młoda publiczność – młodzi artyści, Kultura muzyczna a telewizja – znaki zapytania, Funkcje krytyki muzycznej, Kultura domów kultury.

 

      Rec.:[niesygnowany] Wacław Panek: Upowszechnianie kultury muzycznej, „Nowe Książki” z 31 V 1980; (bjm) [B. M. Jankowski] Muzyka i jej odbiór, „Trybuna Ludu” z 4 VI 1980; [niesygnowany] Książki IW CRZZ, „Kultura i Życie” z 6 VI 1980; Z. Kościów Kontrapunkty. Muzyka – nasz festyn, „Opole” nr 6 czerwiec 1980; (peg) [K. Gucewicz] Post scriptum do Kongresu ISME, „Express Wieczorny” nr 149 z 9 VII 1980; W. Dzieduszycki Listy o muzyce. Pożyteczna książka Wacława Panka, „Odra” nr 7-8 lipiec – sierpień 1980; (mt) Wydawnictwa dla nas „Poradnik Muzyczny” lipiec-sierpień 1980; T. Misiak Dyskusji wokół upowszechniania ciąg dalszy, „Ruch Muzyczny” z 10 VIII 1980; T. Pabisiak W upowszechnianiu kultury muzycznej, „Trybuna Odrzańska” nr 182 z 15 VIII 1980; [niesygnowany] Książki. Wacław Panek „Upowszechnianie kultury muzycznej”, „Teatr” z 31 VIII 1980.

 

 

 

 

 

Informacje o poszczególnych książkach