5. Z polskiej krytyki jazzowej. Eseje, dyskusje, reportaże, recenzje, felietony, wywiady 1956 – 1976 [1978]

5. Z polskiej krytyki jazzowej. Eseje, dyskusje, reportaże, recenzje, felietony, wywiady 1956 – 1976

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Kraków 1978, stron 276

Pierwsza polska antologia piśmiennictwa jazzowego opracowana przez Wacława Panka. (On też napisał Wstęp oraz szkice Notatki z piętnastolecia i Idzie nowe?) Składa się z trzech części: Polacy o jazzie, Jazz w Polsce i Krytyka krytyki jazzowej.

      Rec.: Bibliofil Z polskiej krytyki jazzowej „Tygodnik Powszechny” nr 36 z 3 IX 1978; Z. Kościów Kontrapunkty. Notatki rozmaite, „Opole” nr 10 październik 1978; K. Mętrak Zaprzeszłe emocje, „Kulisy” z 26 XI 1978.

 

 

Informacje o poszczególnych książkach