47. Z historii polskiej wokalistyki operowej [2009]

z historii polskiej wokalistyki47. Z historii polskiej wokalistyki operowej

Wydawnictwo Polskie w Wołominie
Wołomin 2009, stron 74

Profesor Walentyna Węgrzyn-Klisowska z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pisała: „Dzieje i rozwój polskiej wokalistyki operowej nie stały się dotąd przedmiotem oddzielnej pracy. Toteż z wielkim zainteresowaniem można przyjąć rozważania Wacława Panka o początkach działalności pierwszego polskiego operowego teatru narodowego, jego repertuarze, twórcach i śpiewakach. /…/ Esej jest podzielony na trzy części: pierwsza opera polska, pierwsze polskie śpiewaczki i pierwsi polscy śpiewacy…”

Rec.: J. Chodorowski Z historii polskiej wokalistyki operowej, „Trubadur” nr 1 z 2010.

 

 

 

 

Informacje o poszczególnych książkach