44. Hymny polskie. Wydanie nowe [2007]

ksiazki00944. Hymny polskie. Wydanie nowe

Wydawnictwo Polskie w Wołominie
Wołomin 2007 (jest to kolejne, rozszerzone o pieśni i poczet orłów królewskich III wydanie tego tytułu), stron 96 oraz także w tym wydawnictwie nowe wyd. IV rozszerzone, Wołomin 2008, stron 112

Najważniejsze polskie pieśni hymniczne: zapisy nutowe, pełne teksty słowne i omówienia historii danej pieśni wraz z reprodukcjami malarstwa narodowego tematycznie z tą pieśnią związanymi. W zakończeniu książki publikowany jest po raz pierwszy w Polsce poczet „Polskie orły królewskie” (od Bolesława Chrobrego po Stanisława Augusta Poniatowskiego). Całość uzupełniają noty biograficzne autorów pieśni, przypisy oraz adnotacje źródłowe.

Rec.: W. Pasieka Pamiętajmy o hymnach, „Gazeta Szkolna” nr 30 z 24 VIII 2007; B. Tumiłowicz Hymny polskie, „Przegląd” nr 34 z 26 VIII 2007; S. Jagodziński Hymny polskie, „Fakty” nr 17 z 13 IX 2007; S. Błaut Hymny polskie, „Niedziela” nr 39 z 30 IX 2007; K. Brodacki O hymnach, „Solidarność” nr 43 z 26 X 2007; B. Tumiłowicz Hymny polskie – wydanie rozszerzone, „Przegląd” nr 45 z 9 XI 2008; A. Czopek Hymny polskie, „Nasz Dziennik” z 18 XI 2008; A. Brzozowska Elementarz patriotyzmu, „Twoja Muza” nr 6 grudzień 2008-styczeń 2009; s.A. Jończyk RM Pieśń Ojczyzny pełna, „Życie Muzyczne” nr 1-2 z 2009; A. Jończyk Polskie pieśni hymniczne, „Musica Sacra Nova”, nr 3/4 z 2009/10, s. 625-627.

 

 

 

 

Informacje o poszczególnych książkach