43. Jan Kiepura (1902-1966) – biografia artysty [2006]

jan kiepura biografia43. Jan Kiepura (1902-1966) – biografia artysty

Uniwersytet Opolski
Opole 2006, stron 303
(oraz załącznik płytowy)

Praca doktorska napisana w jedynym wówczas w Polsce Zakładzie Biografistyki na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Nicieji. Jest to pierwsza w Polsce praca doktorska poświęcona biografii śpiewaka.

Rec.: Ł. Doktorat z Jana Kiepury, „Gazeta Wyborcza – Opole” z 7 XI 2006; B. Łabutin Muzykolog Wacław Panek obronił doktorat na Uniwersytecie Opolskim. Opolanina całym sercem doktorat z Jana Kiepury „Gazeta Wyborcza – Opole” z 8 XI 2006; N. W Sali Plafonowej 40 odbyła się obrona pracy doktorskiej wybitnego polskiego muzykologa i publicysty muzycznego Wacława Panka, „Indeks” nr 7/8 z 2006; ROG (Zbigniew Rogowski) Mieszanka polska uniwersalna. Wacława Panka praca doktorska poświęcona Kiepurze, „Nasza Polska” nr 11 z 13 III 2007; B. Stankiewicz Wszystkie drogi prowadzą do Opola, „Indeks” nr 1-2, styczeń-luty 2007; J. Chodorowski Praca doktorska o śpiewaku! „Trubadur” nr 3 z lipiec-wrzesień 2007; J. Multarzyński Doktorat z Kiepury, www.maestro.pl 30 I 2009.

Po uroczystym wręczeniu dyplomów doktorskich nadszedł czas na pamiątkową fotografię z promotorem pracy, rektorem Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab Stanisławem Sławomirem Nicieją.

 

 

 

Informacje o poszczególnych książkach