40. Wiedza o kulturze. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół średnich. Kształcenie w zakresie rozszerzonym [2003]

wiedza o kulturze podrecznik rozszerzony40. Wiedza o kulturze. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół średnich. Kształcenie w zakresie rozszerzonym

Wydawnictwo Polskie w Wołominie
Wołomin 2003, stron 192; wyd. II uzupełnione – 2005, stron 232; wyd. III – 2008

Obok wspólnych – z kształceniem w zakresie podstawowym – tematów omawia pełną problematykę określoną w Podstawach programowych MENiS tylko dla kształcenia w zakresie rozszerzonym. Zawiera też największą – wśród wszystkich podręczników do nauczania tego przedmiotu – ilość różnorodnych zadań i ćwiczeń, które praktycznie wprowadzają ucznia w świat kultury i zaznajamiają z podstawami animacji kulturalnej.

     Rec.: R. Gozdecka Wiedza o kulturze, Wychowanie Muzyczne w Szkole, nr 3 z 2005, str. 65-66; Z. Kościów Z wiedzy o kulturze, „Gość Niedzielny” nr 29 z 17 VII 2005; W. Pasieka Jak mam kochać Gosię, czyli o patriotyzmie w szkole, „Gazeta Szkolna” nr 36-37 z 12 IX 2006.

 

 

Informacje o poszczególnych książkach