4. Opolska kultura muzyczna 1945 – 1975 [1977]

opolska kultura muzyczna4. Opolska kultura muzyczna 1945 – 1975

(wpółautor: Zbigniew Kościów)
Instytut Śląski w Opolu
Opole 1977, stron 136

Praca dokumentująca rozwój opolskiego życia muzycznego w powojennym trzydziestoleciu. M. in.: Szkic do historii Państwowej Filharmonii im. Józefa Elsnera w Opolu, Szkolnictwo muzyczne, Ludzie opolskiej muzyki.

      Rec.: Z. Sierpiński Impresje spoza pięciolinii. Opolska kultura muzyczna, „Życie Warszawy” nr 160 z 8 VII 1977; [niesygnowany] Książka, „Trybuna Odrzańska” nr 155 z 11 VII 1977; W. Dzieduszycki W Opolu bez piosenki, „Życie Literackie” z 31 VII 1977; (jm) [J.Mechanisz] Opolska kultura muzyczna, „Ruch Muzyczny” z 31 VII 1977; A. Wojatycka Książka o muzycznym Opolu, „Opole” nr 11 listopad 1978; J. Neuberg Zbigniew Kościów, Wacław Panek: Opolska kultura muzyczna 1975, „Kwartalnik Opolski” nr 4/1978, str 124-126.

 

Informacje o poszczególnych książkach