4. Historia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-2 zasadniczej szkoły zawodowej

HiW0S4. Historia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-2 zasadniczej szkoły zawodowej

Wydawnictwo „Juka”, Warszawa 2002, stron 128

Podręcznik ten omawia w cz. I relacje „Państwo: społeczeństwo – władza”, w cz. II „Przemiany: społeczeństwo – gospodarka” i w cz. III „Polska: przemiany historyczne – miejsce w Europie”.