37. Wiedza o kulturze. Program nauczania [2002]

wiedza o kulturze program nauczania37. Wiedza o kulturze. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i w technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

(współautorka : Irena Panek)
Wydawnictwo Polskie w Wołominie
Wołomin 2002, stron 22; wyd. III – 2004

Jest to pierwszy w Polsce program nauczania wiedzy o kulturze (nowego przedmiotu w zreformowanych szkołach średnich) dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr dopuszczenia: DKOS – 4015 – 172/02).

     Rec.: R. Gozdecka Programy nauczania muzyki w szkolnictwie powszechnym. Szkoły ponadgimnazjalne: wiedza o kulturze, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 3 z 2005, str. 24-25.

 

 

Informacje o poszczególnych książkach