3. Historia i wiedza o społeczeństwie. Program nauczania. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasy 1-2

HiWoS program3. Historia i wiedza o społeczeństwie. Program nauczania. Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasy 1-2

Wydawnictwo „Juka”, Warszawa 2002, stron 16

Jest to pierwszy w Polsce program nauczania nowego przedmiotu w szkołach zawodowych „Historia i wiedza i społeczeństwie”.