24. Polski śpiewnik narodowy [1996]

Polski spiewnik narodowy panek24. Polski śpiewnik narodowy

Grupa Wydawnicza „Słowo”
Poznań 1996, stron 318

„Jest to pierwsza u nas próba skodyfikowania polskiego śpiewu narodowego, gdzie pieśń jest traktowana jako komunikat łączący Polaków i określający tożsamość narodową rozmówców…” / z recenzji wydawniczej prof. Lucjana Kaszyckiego/. „Wnikliwe omówienie historii ich powstania, od X wieku po dzień dzisiejszy/…/ stanowi niepodważalny i obiektywny dowód wielkiej roli, jaką odegrał i odgrywa nadal w naszym życiu śpiew narodowy…” (fragment Wstępu Wiesława Ochmana).

Album zawiera 200 pieśni polskich od X do XX wieku cieszących się największą popularnością w śpiewie powszechnym i będących reprezentatywnymi dla danej epoki historycznej oraz dla danej odmiany pieśni (religijne, rycerskie i żołnierskie, powstańcze, dziecięce, kołysanki, kolędy, łowieckie, dziadowskie, andrusowskie itd.)

Album zamyka szkic historyczny Tysiąc lat pieśni polskiej (także w wersji angielskiej, niemieckiej i włoskiej), noty o autorach pieśni oraz obszerna bibliografia piśmiennictwa związanego z pieśnią polską.

     Rec.: K. Bilica Śpiewniki polskie, „Ruch Muzyczny” nr 23 z 17 XI 1996, str 38-39; [niesygnowany] Nowości wydawnicze. Wacław Panek Polski śpiewnik narodowy, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 5 z 1996, str 235; Z. Z. Śpiewnik narodowy, „Słowo” z 6-8 XII 1996; A. Podkańska Nie tylko kolędy pod choinkę, „ Głos Szczeciński” z 18 XII 1996; K. M. Skarbiec polskiej pieśni, „Gazeta Miejska” nr 10 z 16 XI 1997.

 

 

 

Informacje o poszczególnych książkach