17. Marsz, marsz Polonia. Pieśni, z którymi szliśmy do niepodległości [1988]

marsz polonia17. Marsz, marsz Polonia. Pieśni, z którymi szliśmy do niepodległości

Wybór i opracowanie Wacław Panek
Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”
Warszawa 1988, bez paginacji.

Śpiewnik pieśni śpiewanych przez Polaków podczas I wojny światowej. Zawiera nuty, pełne teksty pieśni, noty historyczne o każdej z nich oraz reprodukcje grafiki z pieśniami tymi związanymi. W 1989 roku książka ta została laureatem Nagrody Europejskiej literatury dla dzieci i młodzieży najstarszego europejskiego Uniwersytetu w Padwie „Premio Europeo di Letteratura Giovanile”.

Rec.: K. Masłoń Lektura sentymentalna, „Życie Warszawy” nr 265 z 15 XI 1988, T. Zaniewska Pieśni naszych ojców, „Kierunki nr 26 z 25 VI 1989.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o poszczególnych książkach