16. Kariery i legendy. Szkice o artystach polskiej sceny muzycznej. Zbiór 3 [1994]

Kariery i legendy 316. Kariery i legendy. Szkice o artystach polskiej sceny muzycznej. Zbiór 3

Wydawnictwo Bohdana Wrocławskiego
Warszawa 1994, stron 300

Trylogia Kariery i legendy zawiera biografie najsłynniejszych śpiewaków polskich od XVIII wieku (kiedy wykształcił się i usamodzielnił zawód śpiewaka operowego: szkic Z historii gwiazdozbioru, zbiór 3, s. 7-41) do współczesności (zbiór 1). Całość tych zapisów biograficznych (chronologicznie od zbioru 3 do 1) prezentuje jednocześnie dzieje polskiego śpiewactwa teatralnego i najwybitniejsze osiągnięcia artystyczne.

     Rec.: Ibis [A. Wróblewski] Kariery zapomnianych, „Gazeta Wyborcza – Gazeta Stołeczna” nr 148 z 28 VI 1994; M. A. Kowalski Kto tak pięknie brzmi? „Najwyższy Czas” nr 25 z 30 VI 1994; A. Stradczuk – Twardowska Kariery i legendy, „Ziemia Sochaczewska” nr 27 z 10 VII 1994; M. Błażejewski Czym śpiewak dla ludzi…, „Wiadomości Kulturalne” nr 8 z 17 VII 1994, str 20; Z. Adamiec Kariery i legendy, „Kurier Polski” z 7 VII 1994; A. Bernat Wielcy, zapomniani, „Express Wieczorny” nr 227 z 1994;A. Stradczuk – Twardowska Księgi polskiego śpiewactwa „Życie Muzyczne” nr 1-2 styczeń-luty 1995; S. Pietras W sprawie książek o artystach, „Angora” nr 5 z 5 II 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o poszczególnych książkach