1. Jazz, beat i rozrywka [wyd. 1973]

1. Jazz, beat i rozrywka

Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury COK
Warszawa 1973 i 1975, stron 128
Debiut książkowy Wacława Panka

Szkice poświęcone kulturowym i społecznym uwarunkowaniom funkcjonowania muzyki jazzowej, rockowej i piosenki estradowej. M. in.: O hałasie, muzyce i potrzebie intymności, Jazz i massmedia, Obyczajowość beatowa, Beat i wychowanie, Piosenka – wartość kulturotwórcza? Muzyka małej estrady.

      Rec.: (peg) [K. Gucewicz] Z księgarskiej lady: Jazz, rozrywka, beat, „Express Wieczorny” nr 32 z 7 II 1974; [niesygnowany] Muzyczne to i owo. Książka dla każdego, „Kurier Szczeciński” nr 38 z 14 II 1974; Z. Kościów Kontrapunkty. Finał i początek. „Opole” nr 2 luty 1974; [niesygnowany] Jazz, rozrywka, beat, „Słowo Powszechne” nr 69 z 22 III 1974; K. Wodniczak Kamerton. O muzyce niepoważnej, „Gazeta Poznańska” nr 76 z 30-31 III 1974; (J) [J. Mechanisz] Wśród książek, „Jazz” nr 4, kwiecień 1974; [niesygnowany] Jazz, beat i rozrywka, „Na przełaj” nr 16 z 21 IV 1974; M. Czapczak Nie tylko o muzyce młodzieżowej, „Za i Przeciw” nr 28 z 14 VII 1974; K. Wodniczak Jazz, beat, rozrywka, „Kultura i Życie” nr 10 październik 1974.

Informacje o poszczególnych książkach